Miasto Jaworzno dołoży się do drabiny dla strażaków

foto. KM PSP Jaworzno

Dwa miliony złotych z budżetu Miasta Jaworzno otrzyma Komenda Miejska PSP na zakup nowego samochodu z drabiną.

Decyzja o przekazaniu środków została przyjęta przez radnych jednogłośnie podczas dzisiejszej sesji.

Dotacja celowa na zakup samochodu drabiny ze środków Gminy Miasta Jaworzna, stanowić będzie częściową partycypację w kosztach zakupu samochodu, pozostałe środki zostaną zabezpieczone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – informuje Miasto Jaworzno.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką i Komendą Miejską, później środki zostaną przekazane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Obecnie trwa przetarg na dostawę samochodu. Pisaliśmy o tym tutaj.

Exit mobile version