Już w czerwcu polski cud natury na dwa dni stanie się światową stolicą pożarnictwa!&W dniach 9-10 czerwca w Rynie (k. Mrągowa) odbędzie się coroczna Międzynarodowa Konferencja – Pożary Wewnętrzne.&

Konferencja ta organizowana jest co roku w innym kraju przez IFIW (International Fire Instructors Workshop – Międzynarodowe Warsztaty Instruktorów Pożarniczych). Grupa ta skupia wiodących światowych naukowców i praktyków zajmujących się szeroko postrzeganą dziedziną gaszenia pożarów wewnętrznych.

Osoby zainteresowane tematem ochrony przeciwpożarowej zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej będą miały okazję zapoznać się z najnowyszmi osiągnięciami i trendami oraz obejrzeć demonstracje praktyczne. Poza oficjalnym programem to także szansa na wymiane poglądów i doświadczeń z międzynarodowym gronem ekspertów.

Grupa skupia wiodących światowych naukowców i praktyków zajmujących się szeroko postrzeganą dziedziną gaszenia pożarów wewnętrznych. Nieczęsto zdarza się żeby w jednym miejscu spotkać grono takich specjalistów&jak Ed Hartin (człowiek, dla którego zjawiska takie jak backdraft są znane jak własna kieszeń), Shan Raffel (strażak, który stara się przekazywać swoją wiedzę jak najlepiej potrafi, bo jak sam przyznaje chce w ten sposób pomóc innym strażakom w pełnieniu swojego powołania jak najlepiej i jak najbezpieczniej), Stefan Svensson (profesor, specjalista od wentylacji, od 28 lat związany ze strażą pożarną) oraz wielu innych wybitnych specjalistów, którzy swoje doświadczenie opierają na setkach godzin praktyk oraz badań.&

Udział gości zagranicznych stanowić będzie doskonałą okazję do zacieśniania współpracy. Wyjątkowy charakter przedsięwzięcia, wynikający z udziału ekspertów z 18 krajów w tym m.in. Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Hong Kongu i wielu krajów Europy sprawia, że konferencja jest niezwykle wyjątkowym wydarzeniem – w podobnej skali ma szansę powtórzyć się dopiero za kilka lat.

Tematyka Konferencji:

1. Wentylacja pożarowa – prof. Stefan Svensson – Szwecja, profesor, wykładowca, strażak.

2. Najnowsze badania nad środowiskiem pożaru i światowe trendy w taktyce działań gaśniczych – Steve Kerber – Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Strażaków UL, strażak ochotnik, honorowy Fire Chief Nowego Yorku.

3. Rola realizmu w szkoleniu strażaka – Ed Hartin – Stany Zjednoczone, Fire Chief (komendant), instruktor CFBT.

4. FIRE: nowa definicja ognia – Peter McBride – Kanada, Oficer ds. Bezpieczeństwa. Instruktor CFBT.<

5. Kontrola przepływu gazów pożarowych i powiązane kwestie taktyczne – dr inż. Michael Reick – Niemcy, Komendant Straży.

6. Szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce – st. kpt. Szymon Kokot-Góra, KW PSP w Olsztynie.

7. Pokaz wykorzystania „miniatur obiektów” do symulacji warunków pożaru – Shan Raffel – Australia, dowódca zmiany, instruktor CFBT.

8. Demonstracja technik operowania prądami gaśniczymi – John McDonough – Australia, Inspektor (starszy oficer), kierownik stanowego zespołu szkolenia ogniowego, instruktor CFBT. Karel Lambert – Belgia, Dowódca batalionu Bruksela, instruktor i twórca programów CFBT, autor książki o pożarach wewnętrznych.

Mamy przyjemność poinformować, iż jednym z członków komitetu organizacyjnego jest nasz współpracownik – Szymon Kokot-Góra.

Po dokładny opis i program odsyłamy do strony poświęconej temu wydarzeniu

o autorze

Redakcja