We Wrocławiu odbyły się całodniowe ćwiczenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk”, a zrealizowane przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. W szkoleniu udział wzięli również zaproszeni funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji z Gdańska, Szczecina i Katowic, Jednostek Antyterrorystycznych Policji z Czech i Słowacji oraz żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur działania funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji i innych jednostek antyterrorystycznych, w tym również zagranicznych, ujednolicenie taktyki działania policyjnych jednostek antyterrorystycznych, wymiana doświadczeń, zsynchronizowanie działań jednostek policyjnych i wojskowych, a także działań grup szturmowych z działaniami formacji ratownictwa specjalistycznego.

Kolejnymi założeniami ćwiczeń było również sprawdzenie możliwości reagowania lokalnych systemów bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy pomiędzy formacjami ratowniczymi, a formacjami policyjnymi i wojskowymi, doskonalenie procedur siłowego odbicia zakładników oraz taktyki działań ratowniczych skierowanych wobec osób rannych, a prowadzonych w strefie zagrożenia.

Scenariusz ćwiczeń obejmował działania z zakresu bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej i obiektach użyteczności publicznej, które stanowią obszary szczególnie wrażliwe na występowanie zagrożeń. W ciągu jednego dnia we Wrocławiu doszło do kilku symulowanych ataków terrorystycznych. Zdarzenia wystąpiły na terenie miasta w różnych miejscach i różnym czasie. Sprawcy wzięli zakładników, używając broni i materiałów wybuchowych, ranili też przypadkowe osoby.

Działania zmierzające do neutralizacji zagrożenia, zatrzymania terrorystów, uwolnienia zakładników i udzielenia pomocy rannym, prowadzono w Archikatedrze Wrocławskiej, w pociągu na dworcu kolejowym i autobusie komunikacji miejskiej, a także w „budynku urzędu miasta” i jednej z wrocławskich szkół.

W ćwiczeniach udział wzięło łącznie blisko 100 funkcjonariuszy i żołnierzy różnych formacji antyterrorystycznych oraz członków grup ratownictwa specjalistycznego.

asp. szt. Paweł Petrykowski

Źródło, zdjęcia: Policja Dolnośląska

o autorze

Redakcja