10 czerwca na terenie powiatu krasnostawskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem “Krasnystaw 2021”.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków (ludzi i sprzętu) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych na akwenach “Lubańka” i “Siennica” z wykorzystaniem sił wchodzących w skład centralnego Odwodu Operacyjnego  Lubelskiej Brygady Odwodowej.

W ćwiczenia brały udział siły i środki PSP z powiatów: krasnostawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego, opolskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, ryckiego, kraśnickiego, parczewskiego, radzyńskiego, biłgorajskiego, włodawskiego oraz Policja, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Foto. KW PSP Lublin

o autorze

Redakcja/Łukasz