W piątek 10 października br. punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęły się strażackie ćwiczenia, których tematem była organizacja i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku powstania pożaru w kompleksie leśnym. Gospodarzami manewrów były Nadleśnictwa Trzciel i Międzyrzecz.

[galeria=3,prawa]Teren ćwiczeń wybrano nie przypadkowo, bowiem ponad 20 lat temu właśnie w tym miejscu, na granicy dwóch nadleśnictw doszło do dużego pożaru, który swym zasięgiem strawił kilka hektarów lasu. W słoneczny październikowy piątek w tym samym miejscu spotkało się 13 zastępów gaśniczych (ponad 70 strażaków) &by przećwiczyć założenia, które w swej treści określały zadania mające na celu ocenę współdziałania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i służbami leśnymi. Efektem ćwiczeń miało być poznanie właściwości i specyfiki obszaru leśnego Leśnictwa Bobowicko oraz Czarny Bocian, zapoznanie z drogami dojazdowymi i pożarowymi oraz &punktami zaopatrzenia wodnego w tej okolicy.

[galeria=5,lewa]Przy okazji ćwiczeń sprawdzono stan dróg dojazdowych i pożarowych, stan środków łączności, punktów czerpania wody. Oceniono stan gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej z naszego powiatu, operatywność działania stanowisk kierowania PSP i Lasów Państwowych, a także znajomość zasad bhp podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w lasach.

[galeria=8,prawa]W ćwiczeniach brało udział 10 jednostek OSP z terenu powiatu, międzyrzecka Policja, zastęp strażaków z Jednostki Wojskowej JW. 2211 w Skwierzynie, młodzież z klasy o profilu proobronnym przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie, a także zastępy JRG Międzyrzecz oraz siły obu nadleśnictw.

[galeria=17,lewa]Dzięki uprzejmości żołnierzy z 61 Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Skwierzynie podczas ćwiczeń mogliśmy skorzystać z profesjonalnych środków pozoracji w celu stworzenia ćwiczącym jak najbardziej realnych warunków działań pożarowych.

Info: KP PSP Międzyrzecze

o autorze

Redakcja