Aż dwukrotnie w ciągu jednego roku druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku udało się doposażyć w sprzęt, na który złożyli projekty w budżecie obywatelskim.

Strażacy-ochotnicy w III edycji  Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego złożyli projekt (duży) pt. „Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku”.  Ubiegali się oni o narzędzia hydrauliczne eDraulic marki Lucas. W głosowaniu zajęli czwarte na pięć miejsc. Jednostka do tej pory nie posiadała takiego specjalistycznego sprzętu na wyposażeniu. Dzięki wygranej strażacy zwiększą skuteczność ratowania życia i zdrowia ludzkiego podczas katastrof komunikacyjnych, budowlanych oraz edukacji dzieci i młodzieży, którzy odwiedzają jednostkę.

W kolejnej, IV edycji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok ochotnicy złożyli kolejny projekt pt. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w podręczne radiotelefony Hytera PD565”. Tu również mieszkańcy nie zawiedli – strażacy otrzymali największą liczbę głosów w projekcie nieinwestycyjnym. Radiotelefony będą wykorzystywane  przede wszystkim podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a także do zabezpieczenia różnych imprez masowych na terenie miasta.

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku, jak i wszystkich strażaków naszej jednostki chcielibyśmy serdecznie podziękować mieszkańcom miasta za oddane głosy na nasze projekty w Lęborskim Budżecie Obywatelskim. Jesteśmy dla Was. – powiedział zastępca naczelnika OSP w Lęborku, druh Mateusz Wołocznik (wnioskodawca projektów).

Strażacy cieszą się z faktu, że mieszkańcy nie byli obojętni i wybrali projekty, które przyczynią się do ratowania ich życia i mienia. Jednostka od niedawna „zaczęła ponownie żyć”, po okresie stagnacji. Druhowie chętnie angażują się w sprawy dotyczące miasta i mieszkańców, a w jednostce tworzy się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Oby tak dalej! Jesteście świetnym przykładem dla innych OSP!

o autorze

Redakcja