W Rawiczu odbyły się warsztaty ‘Mieszkaniówka’ mające na celu doskonalenie umiejętności w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Organizatorem zajęć była Komenda Powiatowa PSP w Rawiczu. W warsztatach udział wzięło 54 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Bojanowie, Chojnie, Dłoni, Izbicach, Jutrosinie, Miejskiej Górce, Pakosławiu, Rawiczu, Rogożewie, Sarnowie, Sobiałkowie, Sowinach, Szkaradowie i Śląskowie oraz zmiana służbowa nr 2 Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Słuchaczy w tematykę walki z pożarami wewnętrznymi wprowadził kpt. Damian Gorwa, zastępca komendanta powiatowego PSP w Rawiczu. Omówił m.in. podstawy fizykochemiczne procesu spalania, zjawiska pożarowo niebezpieczne i rodzaje rozpoznania (ujęcie tradycyjne, „B – SHAF”, „360 stopni”). Poruszył także zagadnienia dot. wentylacji taktycznej oraz profilaktyki zdrowotnej wśród strażaków.

Korzystając z obecności druhów ochotników, przypomniano o zagrożeniach nasilających się w tzw. „sezonie grzewczym”. Podczas przestrzegania przed „zabójczym czadem” i pożarami mieszkań wykorzystano specjalną prezentację przygotowaną na potrzeby ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Najciekawsze dla uczestników okazały się zajęcia praktyczne. Wówczas była okazja zaobserwować w skali mikro mechanizm termicznego rozpadu materiału palnego, w efekcie prowadzący do rozgorzenia. Najbardziej widowiskowe okazało się doświadczenie, podczas którego powstawał wsteczny ciąg płomienia. Dzięki specjalnej makiecie strażacy mogli również poznać sposoby zarządzania dymem w warunkach pożarowych.

Nieodzownym elementem działań prowadzonych podczas pożarów wewnętrznych jest podawanie strumieni wody. Dlatego też zwrócono szczególną uwagę na efektywne operowanie nimi przy pomocy prądownic i lanc gaśniczych.

Strażacy przećwiczyli również wariant rozwinięcia taktycznego, stosowanego podczas gaszenia symulowanego pożaru budynku mieszkalnego.

W czasie warsztatów wielokrotnie przypominano o przestrzeganiu elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo – gaśniczych wewnątrz obiektów.

Tego typu przedsięwzięcia będą oczywiście kontynuowane, a ich zakres tematyczny będzie systematycznie wzbogacany o inne dziedziny ratownictwa.

Tekst, foto. mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak/KP PSP Rawicz

o autorze

Redakcja/Łukasz