13 lutego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, a 4 Regionalną Bazą Logistyczną – Skład Milicz.

Podpisy pod porozumieniem, które dotyczy współpracy Wojskowej Straży Pożarnej z KP PSP Milicz na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu milickiego złożyli: Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Tomasz Kopeć i pełniący obowiązki kierownika jednostki st. chor. Rafał Wachowiak.

W ramach tej współpracy przewidziany jest m.in. udział wojskowych strażaków w działaniach ratowniczych prowadzonych przez PSP na terenie powiatu. Strony zobowiązały się ponadto do udostępniania, w zależności od posiadanych możliwości, terenów, pomieszczeń oraz sprzętu i materiałów do prowadzenia wspólnych szkoleń. W ramach współpracy przewiduje również wspólną realizację przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, a także prowadzenie wspólnej profilaktycznej działalności informacyjnej, w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Foto. KP PSP Milicz

o autorze

Redakcja/Łukasz