Milion euro dla polskich i litewskich strażaków

Projekt Gminy Korycin dedykowany Ochotniczej Straży Pożarnej otrzyma dofinansowanie z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Chodzi o projekt „Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego”, jego wartość to 999 832 euro, z czego 85 procent t dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej. Liderem jest Gmina Korycin, a partnerami po stronie litewskiej są: Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna Rejonu Wileńskiego.

Projekt zakłada, że za 595 596 euro gmina rozbuduje remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie i kupi dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze. Po stronie litewskiej planowany jest remont remizy straży pożarnej i zakup jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Planowane są również wspólne polsko-litewskie szkolenia poprawiające bezpieczeństwo po obu stronach granicy.

Foto. UG Korycin

Exit mobile version