29 czerwca Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu ‘Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017’.

Środki w formie dotacji w wysokości od 20 do 45 tysięcy złotych otrzyma 27 gmin z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP. W sumie na realizację konkursu Sejmik przeznaczył milion złotych.

Dofinansowanie otrzymają:

Foto. www.112polkowice.com.pl/

 

o autorze

Redakcja/Łukasz