Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

W ogłoszonym naborze jednostki OSP mogą składać wnioski o dofinasowanie na:

  • zakup i wyposażenie jednostek OSP w:

sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (zgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu),

samochód specjalny lekki rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,

pojazd/ciągnik typu QUAD, pojazd ATV, którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,

  • modernizację (naprawę) samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

Nabór potrwa do 4 marca, a zadania, które zostaną dofinansowane muszą być zrealizowane do końca października br.

SZCZEGÓŁY: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/bezpieczny-strazak/

Foto. www.malopolska.pl

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl