Dwadzieścia milionów złotych w ramach dwóch zadań zamierza przeznaczyć Samorząd Województwa Mazowieckiego na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pierwsze zadanie to ‘OSP-2021’ o wartości 15 milionów złotych. Zgodnie z zasadami, samorządy mogą starać się o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i sprzętu: m.in. do ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego, hełmów z latarkami, butów strażackich, ubrań specjalnych i rękawic.

W przypadku samochodu dofinansowanie wyniesie 50 procent, nie więcej jednak niż 80 tysięcy złotych, a sprzętu: „Całkowita łączna wartość rynkowa sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, stanowiącego przedmiot wnioskowanego dofinansowania, w ramach jednego wniosku, nie może wynosić więcej niż 40 000,00 zł. Województwo Mazowieckie dofinansuje do 50 % wartości zakupywanego asortymentu.

Drugie zadanie to ‘MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021’. Tak jak w pierwszym zadaniu wnioski składają samorządy. Mogą się one starać o dofinansowanie remont strażnicy (wydatki bieżące) – wsparcie do 25 tys. zł i modernizację strażnicy (wydatki inwestycyjne) – wsparcie do 25 tys. zł. Do podziału jest 5 milionów złotych

Gmina może złożyć wniosek na remont lub modernizację tylko jednej strażnicy OSP z terenu gminy.

Nabory wniosków dla obu zadań ruszą 1 marca i potrwają do 12 marca. Liczy się data wpływu do Urzędu. Więcej informacji znajdziecie >TUTAJ<

Foto. NaSygnale.com.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz