W Urzędzie Miasta Siedlce podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”. Do Komendy Miejskiej PSP trafi ponad 3 mln złotych.

Wartość projektu to 1 838 209 euro, z czego 1 652 119,09 euro czyli prawie 90 procent to dofinansowanie w ramach działania „Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zarezerwowano 792 783 euro, po przeliczeniu to około 3 mln 385 tysięcy złotych . Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych, modernizację systemu łączności radiowej, utworzenie warsztatu naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych i poligonu z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Siedlcach.

Projekt jest realizowany również przez Miasto Siedlce, Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu i Gminę Korczew, które otrzymają odpowiednio 20 259 euro, 672 491 euro i 166 584 euro.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano polsko-ukraińskie ćwiczenia, szkolenia i zawody sportowo-pożarnicze.

Foto. UM Siedlce

o autorze

Redakcja/Łukasz