Prawie 9,5 mln złotych w swoim budżecie na 2018 rok zarezerwował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Śląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP i Ochotniczych Straży Pożarnej.

W tym roku na wsparcie działań związanych z doposażeniem jednostek Państwowej Straży Pożarnej, WFOŚiGW zarezerwował – zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Komedę Wojewódzką PSP w Katowicach – kwotę 2 956 850 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowych samochodów.

Fundusz udzieli także dotacji w wysokości 4,5 mln złotych na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Stosowna umowa zostanie podpisana z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, który złożył zbiorczy wniosek o dofinansowanie.

Zapotrzebowanie sprzętowe zostało zaopiniowane jest przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla Gmin oraz jednostek OSP, które indywidualnie wnioskują o dofinansowanie zakupu sprzętu lub samochodów zarezerwowano dwa miliony złotych w formie pożyczki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od ponad 20 lat wspiera straż pożarną w województwie śląskim. Na realizację zadań polegających na zakupie samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych Fundusz przekazał już ponad 100 milionów złotych.

Foto. obiektiv.com

o autorze

Redakcja/Łukasz