Około czterysta milionów chce przeznaczyć Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Komendą Główną na wsparcie na dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w MEiN poinformował, że prace nad programem są wykonane w 90 procentach.

Zakres zadań programu to:

Podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia, bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej;

Propagowanie przepisów przeciwpożarowych i BHP;

Rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP przez uprawnienie różnych dyscyplin sportowych i turystyki (w tym udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach i innych);

Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku.

Warto zaznaczyć, że czterysta milionów złotych to plan i kwota może być mniejsza. Środki mają być przeznaczone na wyposażenie, organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, Turniejów Wiedzy Pożarniczej wraz z kampaniami społecznymi, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy i obsługę programu w Komendzie Głównej PSP.

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny przekazał podczas posiedzenia komisji, że dofinansowanie na zawody gminne miałoby wynieść 5 tysięcy złotych, a 10 tys. zł na zawody powiatowe.

Uchwałę w sprawie programu musi przyjąć Rada Ministrów. Kiedy? Nie wiadomo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl