Miliony złotych z Polskiego Ładu na inwestycje w OSP [LISTA]

foto. ilustrujące Gmina Somonino

Środki na budowę nowych remiz, remonty i zakupy samochodów otrzymają samorządy w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W VI edycji programu, bezzwrotne dofinansowanie otrzyma łącznie 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa.

Na liście zadań, które otrzymały dofinansowanie znalazły się te związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Dolnośląskie

Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury z salą wielofunkcyjną, zapleczem socjalnym, siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z inf. tech. w Pławnicy – 2,5 mln zł

Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze – 2 mln zł

Budowa budynku OSP we wsi Ocice – 2,8 mln zł

Kujawsko-Pomorskie

Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy – 2,5 mln zł

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich – 2 mln zł

Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych – 2 mln 499 tys. zł

Budowa Izby Pamięci OSP Łasin – 2 mln zł

Lubelskie

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Charlejowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 1 mln 995 tys. zł

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach – etap II – 2,5 mln zł

Budowa garażu na potrzeby OSP w Godowie oraz modernizacja budynku remizy OSP w Chodlu – 2 mln zł

Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Strzyżów – 1 mln 960 tys. zł

Lubuskie

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w m. Lubin – 1 mln 813 tys. zł

Budowa remizy strażackiej w Osiedlu Poznańskim, gm. Deszczno – 2 mln zł

Budowa budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Łaz, gm. Zabór – 1 mln 950 tys. zł

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Gminne Centrum Bezpieczeństwa – 1 mln 960 tys. zł

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską – 2 mln zł

Budowa, przebudowa i remont strażnicy OSP Bogdaniec – 1 mln 999 tys. zł

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola gminnego oraz remizy OSP w Lubiszynie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja pomieszczeń SP w Baczynie – 4 mln 998 tys. zł

Łódzkie

Budowa świetlicy oraz rozbudowa i przebudowa dwóch budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kobiele Wielkie – 2 mln 450 tys. zł

Przebudowa budynku OSP połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu – 1 mln  950 tys. zł

Przebudowa budynku remizy OSP w Młynisku – 2 mln zł

Termomodernizacja strażnicy OSP w Dłutowie – 1 mln 960 tys. zł

Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin – 2,5 mln zł

Mazowieckie

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkach – 1 mln 370 tys. zł

Budowa strażnicy OSP w Guzowie – 1 mln 960 tys. zł

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP z terenu Gminy Sońsk – 2 mln zł

Małopolskie

Budowa remizy OSP w Radwanowicach – 2 mln zł

Budowa budynku remizy OSP Raciechowice wraz ze świetlicą gminną – 2 mln 495 tys. zł

Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gm. Liszki – część I – 2,5 mln zł

Opolskie

Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR – 4 mln 508 tys. zł

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą spotkań wiejskich w miejscowości Moszna – 1 mln zł

Rewitalizacja budynków remiz OSP – 2 mln 450 tys. zł

Podkarpackie

Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracjispołeczności lokalnej – 2,7 mln zł

Rozbudowa remizy OSP w Średniej Wsi wraz z zakupem wyposażenia – 1 mln 960 tys. zł

Podlaskie

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP w Bruszewie – 2 mln 450 tys. zł

Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki – 1 mln 960 tys. zł

Pomorskie

Przebudowa rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową – 1 mln zł

Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce – 1,4 mln zł

Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie – 2 mln zł

Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Strażackiej w Półcznie – 400 tys. zł

Rozbudowa remizy strażackiej w Lubaniu wraz z wyposażeniem – 380 tys. zł

Śląskie

Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne – 2 mln zł

Świętokrzyskie

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Michałów – 1 mln 176 tys. zł

Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję biblioteki i świetlicy, rozbudowę poddasza i budowę platformy dla niepełnosprawnych w budynku OSP w Małogoszczu – 1 mln 960 tys. zł

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do jednostki OSP w Korytnicy – 1,2 mln zł

Wielkopolskie

Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie – 1 mln 666 tys. zł

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu – 95 tys. zł

Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń – 1 mln 960 tys. zł

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie – 1 mln 960 tys. zł

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszynie – 1 mln 468 tys. zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie – 2,5 mln zł

Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie – 2 mln 58 tys. zł

Przebudowa z rozbudową OSP w Mąkoszycach – 2 mln 744 tys. zł

Warmińsko-mazurskie

Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach – 2 mln 499 tys. zł

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim – 1 mln 470 tys. zł

Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie – 2 mln 450 tys. zł

Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór – 2,5 mln zł

Zachodniopomorskie

Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie – 2 mln zł

Budowa budynku remizy OSP i Instytucji kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3,5 mln zł

Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie – 3 mln 528 tys. zł

Exit mobile version