1 oraz 2 października 2016 roku odbyły się gminne warsztaty dot. pożarów wewnętrznych, w których brały udział dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – OSP Żarnowo i OSP Stepnica.

Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna będąca wprowadzeniem w tematykę pożarów wewnętrznych. Tematyka wykładów prowadzonych przez st. kpt. Cezarego Jesionka obejmowała takie tematy jak: pożar i jego rozwój, zadania i obowiązki kierowcy podczas akcji, zadania grupy szybkiego reagowania RIT (ang . rapid intervention team), organizacja łączności podczas akcji. Fazy rozwoju, palność gazów pożarowych, zjawiska zachodzące w pożarach wewnętrznych oraz znaczenie wentylacji w pożarze zostały zaprezentowane na modelach do pokazów w małej skali (domki dla lalek).

20161002_110710

Drugi dzień szkolenia odbył się na terenie ośrodka FRAJDA w Czarnocinie. Instruktorzy zaprezentowali techniki operowania prądami gaśniczymi, zasady otwierania drzwi w osłonie prądu wody, techniki przemieszczania się z linią wężową, techniki przeszukiwania zadymionych pomieszczeń, sposoby ewakuacji strażaka oraz jak prowadzić resuscytację strażaka ewakuowanego z pożaru. Po prezentacjach każdy strażak przećwiczył prezentowane techniki.

Zajęcia zakończyły się ogniskiem, przy którym strażacy wymienili się doświadczeniami zdobytymi w trakcie trwania warsztatów. Prowadzącym warsztaty był instruktor CFBT st. kpt. Cezary Jesionek. Instruktorami pomocniczymi byli mł. ogn. Łukasz Wojdyło, st. sekc. Tomasz Kubiak oraz sekc. Mariusz Kwiecień.

o autorze

Redakcja