Minister Finansów odpowiedział Przewodniczącemu Krajowej Sekcji Pożarnictwa na pytanie dotyczące Ustawy Modernizacyjnej MSWiA na lata 2017-2020.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Robert Osmycki złożył pisemne pytanie do Ministra Finansów, które dotyczyło zapytania o to czy w Ustawie budżetowej na rok 2017 zapewniono środki na przeprowadzenie modernizacji służb. Pismo z odpowiedzią zostało przekazane na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Na dokumencie widnieje zapewnienie, że w budżecie Państwa na rok 2017 są zarezerwowane środki na Ustawę Modernizacyjną.

Przypomnijmy, że wdrożenie programu ma na celu stworzenie optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności działania, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

Program obejmuje realizację przedsięwzięć:

  • inwestycje budowlane
  • zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu: transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności
  • zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy
  • wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy
  • zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji poprzez dokonanie podwyżek.

pismo-um

o autorze

Redakcja