– Dziękuję za Waszą dobrą służbę, profesjonalizm i oddanie obywatelom – powiedział do strażaków Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Szef MSWiA wyróżnił strażaków zaangażowanych w pomoc poszkodowanym przez nawałnice.

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, zgodnie z obietnicą, jaką złożył mundurowym, nagrodził szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy podległych mu służb. W trakcie uroczystości w MSWiA, minister wyróżnił strażaków zaangażowanych w pomoc poszkodowanym podczas burz i nawałnic, które przeszły nad Polską w ostatnim czasie (25-26 czerwca oraz 17-20 czerwca).

Nagrody finansowe otrzymało 32 strażaków PSP z 7 województw (kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego).

– Mam zaszczyt wręczyć podziękowania i wyróżnienia za udział w akcji ratowania zdrowia, życia i mienia tych wszystkich, którzy ucierpieli podczas nawałnic, jakie przeszły nad Polską podczas dwóch ostatnich weekendów. W tym czasie strażacy interweniowali ponad 20 tys. razy jadąc do różnych zdarzeń – ta szczególna ofiarność ze strony strażaków buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie obywateli do straży pożarnej. Jest także powodem do dumy ze służby strażaków – powiedział szef MSWiA w trakcie uroczystości.

Podczas niesienia pomocy poszkodowanym przez nawałnice, 13 funkcjonariuszy straży pożarnej zostało rannych.

Zadaniem szefa MSWiA jest zapewnienie odpowiednich warunków do służby mundurowym. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał w trakcie uroczystości, że w MSWiA przygotowywana jest nowa edycja programu modernizacji służb mundurowych, wzorowana na ustawie z 2007 r., przyjętej przez rząd ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ustawa będzie skierowana do wszystkich służb podległych MSWiA, w tym m.in. do strażaków z PSP i ochotników. Ustawa ma przyspieszyć proces unowocześniania polskich służb.

– Środki posłużą na finansowanie inwestycji i remonty komend i strażnic, a także na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz na godne wynagradzanie funkcjonariuszy – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Minister zaznaczył również, że przyjęto nowe zasady finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

– Chcemy, żeby OSP działały w jednolitym systemie i uzupełniały pracę PSP – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA podkreślił również, że zgodnie z oczekiwaniami lokalnych społeczności, sukcesywnie przywracane są zlikwidowane posterunki Policji. Decyzje te są poprzedzane konsultacjami społecznymi.

Minister mówił również o mapach bezpieczeństwa. – W tym momencie na terenie trzech województw trwa program pilotażowy – zaznaczył szef MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że po zakończeniu sezonu wakacyjnego, program dotyczący map bezpieczeństwa zostanie wprowadzony na terenie całej Polski.

nagrody 2Szef MSWiA mówił także o roli dzielnicowych i podwyżkach dla funkcjonariuszy, podkreślając że – wynagrodzenia mundurowych powinny być godne. Szef MSWiA poinformował również o planach wprowadzenia systemu motywacyjnego, który polega na wynagradzaniu tych, którzy wyróżniają się w służbie oraz wyciąganiu konsekwencji wobec tych, którzy sprzeniewierzają się zasadom i etyce służby.

Nadbryg. Leszek Suski podziękował wyróżnionym strażakom za służbę, poświęcenie i ciężką codzienną służbę. – Ostatnie dwa weekendy pokazują, jak wymagająca jest to służba – podkreślił komendant główny PSP. – Wasze poświęcenie zostało dziś uhonorowane przez ministra SWiA.

Podczas briefingu prasowego minister Mariusz Błaszczak odpowiadał na pytania mediów dotyczące m.in. bezpieczeństwa podczas szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży. Minister podkreślił, że trwają jeszcze ostatnie ćwiczenia służb. Służby są dobrze przygotowane do zabezpieczenia tych wydarzeń. Priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników. W Warszawie w związku ze szczytem NATO możemy spodziewać się ewentualnych utrudnień w przemieszczaniu się, w tym m.in. zamykanie poszczególnych ulic, podczas przejazdu delegacji uczestniczących w szczycie; będzie również strefa bezpośrednio przylegająca do Stadionu Narodowego, która będzie wyłączona z ruchu.

MSWiA

o autorze

Mateusz
Pomysłodawca i twórca Polskiego Serwisu Pożarniczego – Remiza.pl. W serwisie zajmuje się dosłownie wszystkim – od administracji serwisu po redagowanie nadesłanych tekstów. Straż pożarna to jego życie, co zresztą widać. Na co dzień strażak – ochotnik, który wdraża w życie pomysły oraz nowe funkcje w naszym serwisie.