Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, obserwował ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „H2O 2016”, które odbyły się w czwartek w Kielcach. 

Następnie szef MSWiA nadzorował międzywojewódzkie ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej pod kryptonimem „H2O 2016”, gdzie wizytował odcinek bojowy oraz spotkał się ze strażakami. Ćwiczenia te są nie tylko okazją do przetestowania używanego sprzętu. Pozwalają też udoskonalić metody działań ratowniczych i ocenić przepływ informacji i współpracę strażaków z różnych województw.

1-26745

W tegorocznych ćwiczeniach udział wzięły jednostki PSP z 4 województw oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zaangażowanych było 97 pojazdów i 432 osoby. Ze strażą współdziałały między innymi policja, ratownicy medyczni i PCK.

1-26748

Minister podkreślił, że polski system ratowniczo-gaśniczy musi być spójny i efektywny. Przypomniał też, że PSP jest objęta programem modernizacji służb mundurowych, który zakłada m.in. wymianę zużytego sprzętu.

1-26762

Szef MSWiA mówił również o nowych zasadach finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, które pozwolą im na sprawniejsze działania.

1-26757

Na kieleckich ćwiczeniach obecni byli również: Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, a także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

MSWiA

o autorze

Mateusz
Pomysłodawca i twórca Polskiego Serwisu Pożarniczego – Remiza.pl. W serwisie zajmuje się dosłownie wszystkim – od administracji serwisu po redagowanie nadesłanych tekstów. Straż pożarna to jego życie, co zresztą widać. Na co dzień strażak – ochotnik, który wdraża w życie pomysły oraz nowe funkcje w naszym serwisie.