W czwartek, 19 kwietnia szef MSWiA Joachim Brudziński spotkał się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Tematem spotkania były żądania Federacji przekazane ministrowi 12 marca 2018 r. Jak informują związkowcy na sześć punktów zawartych w żądaniach tylko jeden spotkał się z konkretną deklaracją Joachima Brudzińskiego.

Chodzi nowelizację dotyczącą tzw. L4, projekt – według zapowiedzi – ma być niezwłocznie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym, a następnie trafi pod obrady Rady Ministrów.

Pozostałymi żądaniami ma zająć się specjalny zespół roboczy powołany przez szefa MSWiA.

Federacja, w celu oceny efektów spotkania i postawy strony rządowej oraz zasadności ogólnokrajowej akcji protestacyjnej postanowiła, że od 23 kwietnia w służbach rozpocznie się ankieta referendalna.

Referendum będzie też probierzem rzeczywistych nastrojów wśród funkcjonariuszy oraz tego, czy funkcjonariusze ufają swoim politycznym zwierzchnikom – napisano w komunikacie.

Obecnie w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych działają dwa ‘strażackie’ związki, to Związek Zawodowy Strażaków ‘FLORIAN’ i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa.

Foto.MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz