Wichury przechodzące nad Polską oraz ich skutki były tematem środowego spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa  z udziałem premier Ewy Kopacz. W telekonferencji z wojewodami uczestniczyła również minister Teresa Piotrowska.

W środę w związku z przechodzącymi nad Polską wichurami odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła Premier Ewa Kopacz. W telekonferencji z wojewodami uczestniczyła również minister Teresa Piotrowska, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz z Państwowej Straży Pożarnej, gen. Janusz Skulich z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Podczas spotkania przedstawiciele MSW i Państwowej Straży Pożarnej omówili działania, jakie podejmowały służby ratownicze. Od poniedziałku w sumie w całej Polsce Państwowa Straż Pożarna interweniowała już ponad 2,4 tys. razy, usuwając skutki silnego wiatru. Doszło do uszkodzenia ponad 370 budynków i wielu linii energetycznych, pozbawiając prądu ok. 65 tys. odbiorców. Połamane drzewa i konary spowodowały utrudnienia komunikacyjne. W akcjach usuwania skutków wichur uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy – ochotnicy.

1-22277

Podczas telekonferencji wojewodowie z terenów dotkniętych skutkami wichur przekazywali również wstępne informacje od samorządów dotyczące strat. Szefowa rządu zapoznała się z ich skalą. Zobowiązała wojewodów do jak najszybszego wypłacenia zasiłków osobom poszkodowanym. Poleciła także, aby niezależnie od okresu świątecznego, wszystkie służby wojewodów pozostawały w stanie podwyższonej gotowości.

MSW.gov.pl, zdjęcia: KPRM

o autorze

Redakcja