1 czerwca na terenie gminy Zielonki i Iwanowice w powiecie krakowskim odbyły się Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP województwa małopolskiego.

Do konkurencji przystąpiły pięcioosobowe załogi strażaków reprezentujące wszystkie dziewiętnaście Komend Państwowej Straży Pożarnej z naszego województwa i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dla zawodników przygotowano trzy zadania. Dotyczyły one różnych aspektów ratowniczych. Zadania przygotowane były bardzo realistycznie z wykorzystaniem szerokiej gamy urządzeń pozoracyjnych i manekinów.

Na pierwszym stanowisku wykorzystano znajdujące się tam skałki i zasymulowano wypadek amatora wspinaczki skałkowej. Udzielenie pomocy polegało na dostaniu się do wiszącego poszkodowanego, bezpiecznej jego ewakuacji a następnie udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ocenie zadania głównie zwracano uwagę na bezpieczne stosowanie technik wysokościowych przez strażaków ratowników. Na kolejnym stanowisku zasymulowano pożar wewnętrzny budynku. Wewnątrz znajdowały się osoby. W trakcie prowadzonych działań doszło do utraty łączności ze strażakiem, który pracując w aparacie powietrznym stracił przytomność. Oceniano wykorzystanie kamer termowizyjnych w trakcie poruszania się w zadymionym pomieszczeniu oraz technikę ewakuacji i udzielenie pomocy strażakowi. W kolejnym zadaniu strażacy realizowali zadania z zakresu ratownictwa technicznego. Zasymulowano wypadek dwóch pojazdów osobowych z poszkodowanymi znajdującymi się wewnątrz. Doszło także do zapalenia się jednego z samochodów. Przede wszystkim liczyło się właściwe ustalenie priorytetów w działaniach ratowniczych i prawidłowe dowodzenie. Oceniano umiejętności bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych, w tym posługiwanie się sprzętem hydraulicznym, jak i decyzję o szybkiej ewakuacji poszkodowanego z palącego się pojazdu.

Mistrzostwa wygrała drużyna Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, a tuż za nią uplasowały się Jednostki Ratowniczo – gaśnicze z Wadowic i Proszowic.

Uroczyste zakończenie odbyło się w Zielonkach. Przybyłych powitał komendant miejski PSP – mł. bryg. Artur Nosek. Następnie wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom pogratulował wiedzy, umiejętności i zaangażowania małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadier Stanisław Nowak. Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast trzem najlepszym zespołom nadbrygadier Stanisław Nowak wręczył puchary oraz nagrody pieniężne.

Foto. roadsafe.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz