Dnia 23 maja 2015r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kwilczu obchodziła swoją uroczystość. Oficjalnie przyjęła imię druha Alojzego Kozy, a dopełnieniem tego ważnego wydarzenia w historii drużyny i jednostki było przekazanie proporca MDP.

Podczas Mszy świętej, która odbyła się w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Kwilczu został poświęcony proporzec drużyny. Następnie w przemarszu udaliśmy się na cmentarz parafialny, gdzie spoczywa śp. dh Alojzy Koza, naczelnik, strażak z 65-letnim stażem działalności w jednostce OSP Kwilcz. Złożyliśmy kwiaty na Jego grobie.

Zaraz potem druhny i druhowie, zaproszeni gości oraz rodzice młodych adeptów pożarnictwa odwiedzili żonę druha Kozy, dziękując jej za oddanie, trud i poświęcenie w służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Kolejnym punktem naszej uroczystości był uroczysty apel na placu przed strażnicą. Odczytano akt przyjęcia imienia przez MDP Kwilcz. Drużyna oficjalnie przyjęła imię druha Kozy, a uchwałę w tej sprawie podjęło Walne Zebranie członków OSP Kwilcz dnia 21 lutego 2015r. Akt wręczono rodzinie dh. Kozy.

Następnym punktem uroczystości, dopełniającym przyjęcie imienia przez MDP było przekazanie proporca. Proporzec nadany przez Zarząd OSP Kwilcz w uznaniu dorobku drużyny przyjął dowódca drużyny dh Filip Jokiel, by po chwili wręczyć go pocztowi proporcowemu.

W szeregi drużyny zostali włączeni nowi adepci pożarnictwa. Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na członków MDP. Formą nobilitacji młodych strażaków za pracę na rzecz drużyny, działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w środowisku lokalnym było wręczenie odznak MDP.

Brązową odznakę otrzymało 24 członków, została wręczona także 1 srebrna. Dwie złote odznaki powędrowały do: Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży OSP Kwilcz – dh. Martina Halasza oraz do członka Komisji ds. Młodzieży OSP Kwilcz – dh. Bartosza Czapczyka. Wręczono także wyróżnienia, dyplomy i podziękowania.

Na zakończenie apelu głos zabrali zaproszeniu goście. Następnie udaliśmy się do Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji, aby zobaczyć prezentację multimedialną przedstawiającą działalność drużyny oraz wystawę zabytkowego sprzętu strażackiego, posiadanego przez OSP Kwilcz. Dzień zakończyliśmy poczęstunkiem przy wspólnym stole w Zespole Szkół w Kwilczu.

o autorze

Martin Halasz