Wielki sukces MDP Szerzyny! Rozstrzygnięto V Ogólnopolski Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. Jury w wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Szerzyny, woj. małopolskie, a za najlepszych Opiekunów Krystiana Furmana i Kamila Mitoraja.

„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Szerzynach działa dopiero od dwóch lat, ale już dziś, każdy z członków, tej jakże dobrze funkcjonującej „młodzieżówki”, może być dumny, że do niej wstąpił i w niej realizuje swoje pasje.” Tymi słowami Naczelnik OSP Szerzyny – Grzegorz Dłuski, docenił ich ciężką, dotychczasową pracę. Wielki sukces młodych strażaków z Szerzyn cieszy i napełnia dumą. Na początku warto jednak przytoczyć nieco historii powstania i działalności „młodzieżówki” z OSP Szerzyny.

Z inicjatywy wielu osób działających w straży, powstał pomysł założenia grupy młodzieżowej. W styczniu 2012 roku, odbyło się pierwsze spotkanie i rozpoczęła się ich strażacka przygoda. Młodzi ludzie zaczęli spotykać się co tydzień, zapoznając się z tajnikami służby w pożarnictwie, obsługi sprzętu i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Oficjalne ślubowanie zostało złożone podczas pierwszego Walnego Zebrania Sprawozdawczego 28.01.2012 roku, w którym wzięli udział i od tej chwili oficjalnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wstąpiła w szeregi szerzyńskiej Straży Pożarnej. Następnie ci młodzi ludzie sukcesywnie „wchodzili” w życie rodzimej jednostki. Jednym z ważniejszych pierwszych uroczystości był udział w obchodach Dnia Strażaka, gdzie wraz ze starszymi druhami uczestniczyli we Mszy Świętej.

Tak rozpoczęła się działalność młodzieżówki i przez dwa lata swojego funkcjonowania działa prężnie pomagając i służąc. W 2012 roku m.in. w przygotowaniu do pokazu: „Strażak zawsze w pogotowiu”, w zorganizowaniu Dni Otwartych OSP Szerzyny, gdzie po raz pierwszy ludzie z zewnątrz mogli zwiedzić remizę, poznać sprzęt oraz wziąć udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub po prostu zapisać się do OSP i MDP.

„Działamy stosunkowo krótko, gdyż zaledwie dwa lata. W porównaniu do 135 lat istnienia OSP Szerzyny to bardzo niewiele. Czas mierzy się jednak nie tylko ilością minionych dni. Ważną wartością są przede wszystkim przeżyte w danym okresie przygody, poznani ludzie, spędzone wspólnie chwile, zwiedzone miejsca. Pomimo tego, iż działamy tak krótko, już udało nam się osiągnąć bardzo wiele. Rok 2013 był szczególnie pracowity. Niezliczona ilość planów i marzeń, które niemal w całości zrealizowaliśmy, napawają nas dumą i wielką radością. Idąc za regulaminowymi i statutowymi zadaniami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Polsce, staraliśmy się je wypełniać w całości. Dzięki niezwykle rozbudowanemu planowi działania na rok 2013 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt różnego rodzaju działań i akcji.Duży nacisk położyliśmy na działalność prewencyjną, mając świadomość, jak ważna jest ona w lokalnym środowisku. Nie zapominaliśmy o propagowaniu sportu wśród lokalnej młodzieży, a także działalności kulturalnej i oświatowej. Chcieliśmy nawiązać kooperację z wieloma organizacjami i to nam się udało. Cieszymy się na szeroką współpracę z Zespołem Szkół w Szerzynach i Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach”- mówi Krystian Furman jeden z opiekunów młodzieżówki.

Członkowie MDP Szerzyny są dumni, że działalność, którą realizują, jest zauważalna nie tylko w ich jednostce. „Słyszymy pochwały z wielu stron, lecz nigdy nie spoczywamy na laurach. Cieszymy się, że nasi opiekunowie, wierzą w nas i stale zwiększają zakres naszego funkcjonowania, niemal za każdym razem wymyślając nam nowe, różnego rodzaju aktywności.” – stwierdza dowódca MDP – Dominik Mitoraj.

Rok 2013, był dla nich wszystkich wielkim wyzwaniem. Dużo planów, wiele chwil wyczekiwanych z nadzieją, dużo marzeń. Jak się przekonaliśmy, są bardzo pracowitą i zgraną drużyną, co na każdym spotkaniu starali się udowadniać, angażując się zawsze na 100 %, a czasami dając z siebie o wiele więcej.

Można zauważyć, że wyznaczając swoje cele na początku roku, starali się tak rozplanować swoją działalność, aby móc udzielać się niemal we wszystkich sferach związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Polsce. Od samego początku byli mocno zdeterminowani do realizacji wszystkich zamierzeń.

„Wszyscy członkowie MDP jednogłośnie zobowiązali się, że dając przykład swoją postawą, zachowaniem, ciężką pracą i zaangażowaniem, będą pokazywać innym, jak ważna w naszym społeczeństwie jest działalność ochotników, zarówno tych młodszych z MDP, jak również starszych z OSP. Naszym największym jednak celem było propagowanie działalności prewencyjnej, szkoleniowej wśród lokalnej społeczności, a także przeprowadzanie akcji, które w sposób namacalny przyczyniałyby się do poprawy bezpieczeństwa w naszych rodzinnych Szerzynach. Założyliśmy sobie, że będziemy prowadzić różnego rodzaju pozytywną działalność, współpracując z wieloma osobami, instytucjami czy też organizacjami.” dodał jedne z opiekunów – Kamil Mitoraj.

Młodzi strażacy z Szerzyny chętnie szkolili się i uczyli nowych rzeczy, ćwicząc i trenując zarówno „bojówkę”, jak również sukcesywnie zwiększając swoją wiedzę, jednocześnie podnosząc przy tym swoją sprawność fizyczną, a wszystko po to, aby w przyszłości stać się wzorowym strażakiem ochotnikiem.

Dużo by pisać o działaniach i akcjach jakie prowadzili młodzi ludzie pod czujnym okiem swoich obecnych opiekunów Krystiana Furmana i Kamila Mitoraja. Do ważniejszych na pewno trzeba zaliczyć: stworzenie własnej struktury organizacyjnej, uzyskanie własnego Proporca MDP (sztandaru), który ufundował Samorząd Gminy Szerzyny, uczestnictwo w I Gminnych Obchodach Św. Floriana, pełnienie warty honorowej przy Grobie Pańskim, uświetnianie uroczystości Bożego Ciała, udział w Inauguracji Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, obecność na 40 leci Orkiestry Dętej z OSP Szerzyny, organizowanie spotkań szkoleniowych z uczniami z Zespołu Szkół w Szerzynach, przygotowanie pokazów dla najmłodszych mieszkańców Szerzyn z okazji Dnia Dziecka, organizację dwóch turniejów sportowych, powołanie Młodzieżowej Drużyny Wolontariuszy PCK w Szerzynach i zorganizowanie zbiórki pieniędzy, udział w pokazie ratownictwa na imprezie Dzień Rodziny w Szerzynach, organizacja trzech wycieczek, a w tym: do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, pieszego rajdu i wycieczki rowerowej; zachęcanie lokalnej młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportu po przez rozgrywanie meczy sparingowych, założenie własnej kroniki, utworzenie strony internetowej, utworzono również Kącik Pamięci MDP Szerzyny, aktywne prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Ocalić od zapomnienia”, organizacja pierwszej wspólnej Wigilii MDP, udział w Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym w Tarnowie, było tego o wiele więcej. Należy również wspomnieć o sukcesie w finale Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gdzie jeden z członków – Konrad Filipak, zajął 7 miejsce w kraju.

Jak wspomniał Naczelnik OSP Szerzyny – Grzegorz Dłuski – „młodzieżówka” działa dopiero dwa lata – aczkolwiek ilość zorganizowanych akcji jest ogromna i na pewno zauważalna przez mieszkańców, gdyż ci młodzi ludzie zawsze towarzyszą swoim starszym kolegom we wszystkich uroczystościach związanych z OSP jak również organizowanych przez inne instytucje takie jak Urząd Gminy czy Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Ostatnio MDP z OSP Szerzyny wzięła udział w konkursie na Najlepszą Młodzieżowa Drużynę Pożarniczą w Polsce i jej Opiekuna. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny ZOSP RP i była to już jego piąta edycja. Konkurs polegał na przygotowaniu sprawozdania z działalności za 2013 rok, według ściśle określonego formularza zgłoszeniowego. Miał wykazać wszelkie inicjatywy, podejmowane akcje, działania i sfery działalności. Wszystkie przedsięwzięcia musiały być opisane i udokumentowane odpowiednimi załącznikami, owocem czego została wydana 500 stronicowa publikacja zawierająca kompletny opis funkcjonowania szerzyńskiej „młodzieżówki”. Pod koniec lutego praca została wysłana do siedziby Związku do Warszawy biorąc tym samym udział w konkursie. Ogrom pracy włożony w przygotowanie samych materiałów zajął ponad miesiąc i przyczynił się do sukcesu, gdyż z nieoficjalnych źródeł już 7 marca została przekazana wspaniała wiadomość iż Szerzyny zdobyły I miejsce w Polsce, a 10 marca wiadomość ta została oficjalnie potwierdzona.

Autorów sukcesu było wielu, jednakże największe uznanie z pewnością należy się wszystkim członkom MDP, którzy swoja pracą i zaangażowaniem pokazali, że jeśli się chce można wiele osiągnąć. Duża rolę w tym sukcesie odegrali ich opiekunowie – Krystian Furman i Kamil Mitoraj, którzy uzyskali tytuł Najlepszych Opiekunów MDP w Polsce. Niemal wszyscy druhowie pomagali oraz brali udział w organizowanych akcjach. Duży wkład w zwycięstwo wniósł Naczelnik OSP Szerzyny – Grzegorz Dłuski, który służył fachowa wiedzą i młodzi strażacy zawsze mogli na niego liczyć. Doradzał i wspierał kiedy zaszła taka potrzeba. Wyrazy uznania należą się również wiceprezesowi OSP Szerzyny – Grzegorzowi Gotfrydowi za to, iż wielokrotnie obejmował patronatem działania młodzieżówki, przyczyniając się również do pozyskiwania środków finansowych na ich realizację. Bez jego zaangażowania wielu przedsięwzięć nie udało by się zrealizować.

Przy tej okazji warto poruszyć temat dotyczące problemów z jakimi borykała się „młodzieżówka” w ubiegłym roku. Jedną z najważniejszych kwestii jest finansowanie działalności. Często drużyna musiała radzić sobie sama i na własną rękę pozyskiwać środki niejednokrotnie sięgając po swoje prywatne. Drużyna po sukcesie wiąże dużą nadzieję na pomoc i poprawę tej sytuacji, gdyż aktywność na tak dużą skalę, więżą się niestety również z kosztami. Przytoczę tu słowa wypowiadana z nadzieją przez opiekunów MDP Szerzyny: „Wierzymy że sukces zostanie zauważony w powiecie, że doceniona zostanie praca i wkład młodych ludzi w to, aby dzięki prężnemu funkcjonowaniu drużyny, stale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa w lokalnym środowisku. Wierzymy, że zostaniemy docenieni i prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie zacznie kierować środki, aby wspomóc nasze dalsze działania, pomimo tego iż jesteśmy ostatnią miejscowością w powiecie.”

Młodzieżówka działa dwa lata i przez ten czas udało się zrobić wiele dobrego. Ilość zorganizowanych akcji jest naprawdę imponująca, a mimo to niestety znalazły się również i takie osoby , które źle życzyły i nie dość, że nie pomagały, to niejednokrotnie próbowały zaszkodzić. Na szczęście te działania nie wywarły wpływu na tych młodych, ambitnych strażakach, z czego należy się tylko cieszyć i brać przykład poświęcenia i wytrwałości w realizacji swoich marzeń i planów. Pomimo tych nie przyjemności udało im się osiągnąć ogromny sukces.

Możliwość udziału w różnorodnych akcjach i przedsięwzięciach dała szansę lokalnej młodzieży na realizację swoich pasji i zainteresowań. Młodzież w szeregach MDP nauczyła się bezinteresownie pomagać innym ludziom, zdobywając przy tym wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, chętnie dzieląc się nią z innymi. Rozwija się sportowo i sprawnościowo. Sam fakt powstania „młodzieżówki” jest świetną alternatywą dla młodych ludzi na aktywne i konstruktywne spędzanie wolnego czasu. Młodzież ma możliwość, aby pozytywnie rozładować młodzieńczą energię. Widząc ich zapał, można być pewnym, że nadal będą realizować stawiane przed sobą cele, których głównym założeniem jest przygotowanie się do służby w szeregach OSP lub nawet PSP.

Sukces młodzieżówki jest doskonałą promocją naszej gminy, jest to wydarzenie bez precedensowe, miejmy nadzieję że Samorząd Gminy doceni ten fakt i skieruje większą uwagę, a co za tym idzie nawiąże ścisłą współpracę, która wspomoże działania prężnie działającego zrzeszenia.

o autorze

Redakcja