Mniej chętnych do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Szkoła Głowna Służby Pożarniczej zakończyła przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych na studia stacjonarne jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej.

W tym roku do Uczelni wpłynęło 471 zgłoszeń, dla porównania w ubiegłym roku było ich 572.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 9 czerwca zostanie ogłoszona lista startowa do egzaminu sprawnościowego. Następnie w dniach od 19 do 23 czerwca zostanie przeprowadzony test sprawności fizycznej, a 27 i 28 czerwca zaplanowano test sprawności z pływania.

4 lipca poznamy wyniki końcowe egzaminów, a 11 lipca wyniki wstępnej kwalifikacji. To tak w skrócie.

Na przeszkolenie pożarnicze do Przeciwpożarowej Bazy Leśnej w Zamczysku Nowym pojedzie 96 najlepszych osób. Do Warszawy wrócą pod koniec września.

Exit mobile version