Funkcjonująca przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu sala edukacyjna ,,Ognik’’ doczekała się wersji mobilnej.

Wersja mobilna została sfinansowana ze środków Fundacji ORLEN w ramach Programu grantowego ,,Bezpieczne Orlęta’’, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, skierowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.

W założeniu mobilny Ognik (utworzony na bazie posiadanych przez KP PSP namiotów pneumatycznych), posłuży do prezentacji przez funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazanie zagrożeń mogących wystąpić w prywatnych mieszkaniach i domach. Prezentacje przybiorą formę pokazów udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, pokazu spalonego pomieszczenia. Zrealizowany program dotyczył doposażenia Ognika w projektor, ekran, samochodzik strażacki, dymiarkę teatralną i ciepłe drzwi – informuje Komenda Powiatowa.

Prezentacja mobilnego ‘Ognika’ odbyła się podczas wizyty strażaków w przedszkolu nr 12.

Foto. KP PSP Zgorzelec 

o autorze

Redakcja/Łukasz