Mobilny Turbinowy System Ratowniczo – Gaśniczy

W ramach projektu naukowo – badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju w Warszawie powstał ‘Mobilny Turbinowy System Ratowniczo – Gaśniczy’.