W dniach 2-3 lipca w kompleksie leśnym Puszczy Białowieskiej odbyły się ćwiczenia modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów GFFFV Białystok pod kryptonimem ‘MISJA 2019’.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku scenariusz zakładał, że na terenie fikcyjnego kraju Topilandia panuje długotrwała susza. Po bezśnieżnej zimie nastąpiła bardzo sucha wiosna. Wysokie temperatury powietrza, a także znaczne niedobory opadów atmosferycznych, spowodowały wystąpienie suszy w wielu rejonach kraju. Dochodzi do licznych pożarów terenów leśnych. Najgorsza sytuacja jest w południowej części kraju.  W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Straży Pożarnej Topilandii powołał Sztab do koordynacji działań, który skierował wniosek o wsparcie działań przez zasoby ratownicze z innych krajów w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Na pomoc strażakom z Topilandii ruszył międzynarodowy moduł gaśniczy GFFFV z województwa podlaskiego.

Ćwiczenia zostały oparte o analogiczną sytuację jak w przypadku wyjazdu strażaków do gaszenia pożarów lasów Szwecji. Miały one na celu zweryfikowanie w praktyce gotowości do szybkiego wyjazdu podlaskiego modułu i podjęcie natychmiastowych działań po dojeździe na miejsce pożaru.

Foto. Jan Kaczmarowski / Lasy Państwowe

o autorze

Redakcja/Łukasz