Moduły ochrony ludności, tworzone są przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na zasadzie dobrowolności.  Polska posiada moduły różnego typu, w tym moduły GFFFV, które są przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.

GFFFV to angielski skrót, oznaczający Ground Forest Fire Fighting using Vehicles. 

Polskie moduły GFFFV utworzone zostały na bazie rozszerzonych o siły niezbędne do realizacji zadań poza granicami Kompanii Gaśniczych Centralnego Odwodu Operacyjnego. Wzięto również pod uwagę minimalne wymagania dla modułów ochrony ludności określone przez Komisję Europejską.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wprowadziła podział modułów ze względu na kierunki działań:

GFFFV Poland West – GFFFV Poznań, GFFFV Szczecin – Europa Zachodnia i Północna,

GFFFV Poland South – GFFFV Kraków, GFFFV Wrocław – Europa Południowa,

GFFFV Poland East – GFFFV Białystok, GFFFV Olsztyn – Europa Wschodnia.

Istnieje możliwość dysponowania jednocześnie do zdarzeń dwóch lub więcej modułów, jest to uzależnione od skali zdarzenia i miejsca. Przyjęto zasadę, że do działań nie można skierować dwóch modułów z jednego kierunku. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny PSP może podjąć decyzję o zadysponowaniu do działań dwóch modułów z tego samego kierunku.

Dysponowanie

Dysponowanie modułów do działań odbywa się po aktywacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności lub na podstawie umów bilateralnych z państwami sąsiadującymi. Decyzja podejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Moduły powinny być dyspozycyjne i zapewnić gotowość do wyjazd w ciągu 6 godzin od przyjęcia oferty oraz mieć możliwość prowadzenia działań przez siedem dni.

Struktura

Każdy moduł składa się z następujących zespołów:

Zespół dowodzenia – zapewnia dowodzenie modułu i koordynację działań.

Skład: dowódca i zastępca modułu, dwóch oficerów łącznikowych, członkowie zespołu łączności, koordynator medyczny. Samochód operacyjny, dwa samochody/kontenery dowodzenia i łączności.

Zespół logistyczny – zapewnia samowystarczalność, organizuje obozowisko, zapewnia paliwo na miejscu działań, utrzymanie pojazdów i sprzętu.

Skład: maksymalnie 12 osób, w tym dowódca i zastępca dowódcy zespołu. Lekki samochód kwatermistrzowski, po dwa kontenery kwatermistrzowskie i sanitarne wraz z nośnikami i przyczepami, bus 9-osobowy, SCKw z HDS, autobus, agregat prądotwórczy, mobilne zbiorniki paliwa.

Zespół operacyjny – realizuje zadania gaśnicze i zaopatrzenie wodne.

Zadania realizowane są przez dwa plutony typu A, jeden pluton typu B i sekcję zaopatrzenia wodnego.

Pluton A i A1 – po trzy GBA min. 2/16 lub GCBA min. 5/32 4×4, 6×6.

Pluton B – trzy GCBA min. 5/32 4×4, 6×6.

Sekcja zaopatrzenia wodnego – dwa samochody wężowe lub kontenery, dwa agregat pompowe, dwa GCBA min 8/32 terenowe lub 6×6 i samochód – cysterna lub GCBA min. 9/48.

Do tego w zespole powinny znaleźć się dwa lekkie samochody rozpoznawczo – ratownicze z quadami i przyczepami.

Jeśli zajdzie taka potrzeba do modułu można dołączyć zespoły lub sekcje z innych modułów lub drugi moduł w całości.

Zespół operacyjny liczy maksymalnie 53 osoby.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej określiła, że w skład modułu muszą wchodzić pojazdy, które mają zbiorniki paliwa pozwalające na przejechanie co najmniej 300 kilometrów. Zalecane są pojazdy nie starsze niż 12 lat.

Foto. MXK/trucks.phototrans.eu

o autorze

Redakcja/Łukasz