W ubiegłą sobotę, 16 listopada br. odwiedziliśmy jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 2 w Zielonej Górze. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jak i starsi druhowie mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt do gaszenia pożarów oraz ratownictwa technicznego i wodnego.

Przyszli strażacy-ochotnicy mieli możliwość zobaczenia cysterny o pojemności 25 m

o autorze

Redakcja