Mońki: Rusza przebudowa w Komendzie Powiatowej PSP

W ramach Programu modernizacji w Komendzie Powiatowej PSP w Mońkach rozpoczęła się realizacja inwestycji polegającej na przebudowie budynku garażowo-magazynowego.

Założeniami rozpoczętego przedsięwzięcia jest zwiększenie powierzchni garażowej z wydzieleniem zaplecza technicznego do bieżącej naprawy i konserwacji sprzętu pożarniczego, zmiana sposobu użytkowania odpowiednich części obiektu dzięki czemu zostanie wygospodarowana specjalna strefa szatniowo-sanitarna dla strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym z podziałem na strefę brudną i czystą oraz pomieszczeniem do prania i konserwacji ubrań specjalnych, wydzielone zostaną również następujące pomieszczenia: warsztat naprawy sprzętu ochrony układu oddechowego, dezynfekcji i dekontaminacji sprzętu pożarniczego oraz pomieszczenia magazynowe. Ostatnią częścią prac będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na potrzeby wszystkich obiektów budowlanych będących w użytkowaniu KP PSP w Mońkach. Prace zostaną wykonane do końca 2024 roku – relacjonuje komenda.

Później ruszy kolejna ważna inwestycja – modernizacja placu manewrowego i budowa nowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi.

Exit mobile version