Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jednak zostaje. Zachowa niezależność

Wbrew wcześniejszym planom Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa nie zostanie zlikwidowana. To efekt długich rozmów dyrektora z ministrami.

Dla przypomnienia, nieistniejące już Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało na przełomie 2019 i 2020 roku projekt ustawy, który zakładał likwidację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jej zadania miały przejąć urzędy morskie.

Udało się wypracować taką decyzję, że ministerstwo zaniechało realizacji tego planu. Postawiono na to, że będziemy rozwijać się jako oddzielna służba. Stawiamy na nowoczesność, na doświadczenia. Mamy w SAR ludzi o bardzo bogatych umiejętnościach ratowniczych. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa wciąż będzie stanowiła odrębną jednostkę – powiedział Sebastian Kluska, Dyrektor MSPiR na antenie Radia Gdańsk.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa powstała w 2002 roku i jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, zatrudnia około 300 osób. Do jej zadań należy między innymi poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.

Foto. SAR

 

Exit mobile version