Rozszerzenie zadań służb ratowniczych o udzielanie pomocy humanitarnej, czyli zapewnienie ludności podstawowych warunków do przetrwania oraz reforma obrony cywilnej kraju – to cele przygotowywanej przez MSW ustawy o ochronie ludności.

Założenia do projektu zostały w mijającym tygodniu opublikowane na stronach resortu. W dokumencie napisano, że myślą przewodnią proponowanych rozwiązań jest wykorzystanie istniejących zasobów państwa, w szczególności krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, państwowego ratownictwa medycznego, systemu powiadamiania ratunkowego oraz potencjału ochotniczych straży pożarnych i społecznych organizacji ratowniczych w taki sposób, by stworzyć warunki do efektywnego współdziałania w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Obecnie podstawową formułą realizacji zadań z zakresu ochrony ludności jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy, oparty na Państwowej Straży Pożarnej, wspieranej przez ok. 4 tys. jednostek OSP, GOPR i TOPR. Zdaniem MSW z tej formuły trzeba korzystać także do udzielania pomocy humanitarnej i przygotowywania rezerw sprzętowych.

Nowa regulacja jest pewnym rozszerzeniem dotychczasowych funkcjonalności ratowniczych, jakie posiada państwo — powiedział dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW Sławomir Górski.

Zadaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest udzielanie pomocy ratowniczej jako takiej, więc uprawnienia PSP ograniczają się do sfery ratownictwa. Projekt ma wprowadzić dodatkowy element, jakim są działania humanitarne, czyli zapewnienie podstawowych warunków do przetrwania ludności. Oczywiście już teraz np. w razie powodzi straż pożarna nie ogranicza się tylko do ewakuacji obywateli, ale udziela im podstawowej pomocy. Chcielibyśmy to usankcjonować — wyjaśnił Górski.

Ponadto MSW chce przygotować system ochrony ludności do wypełniania zadań w czasie wojny. Obecne przepisy w tym zakresie pochodzą z lat 60. XX w. i zdaniem MSW są archaiczne. Przewidują bowiem stworzenie odrębnej służby – obrony cywilnej – przeznaczonej do działań tylko w czasie wojny. MSW proponuje, by zadania obrony cywilnej wypełniały podmioty, które robią to w czasie pokoju.

Jeżeli chodzi o projekt, naszym zadaniem jest takie wyposażenie krajowego systemu w instrumenty prawne, żeby mógł funkcjonować w czasie wojny. By tak się stało, ratownicy i członkowie OSP, którzy będą potrzebni do realizacji zadań obrony cywilnej, po prostu muszą zostać wyreklamowani od służby wojskowej — powiedział Górski. Zgodnie z projektem takie osoby otrzymają przydziały do obrony cywilnej.

Projekt zakłada, że zadania z zakresu ochrony ludności będą mogły realizować organizacje społeczne, które podpiszą odpowiednią umowę z PSP. Warunkiem będzie m.in. posiadanie przeszkolonego personelu i odpowiedniego sprzętu, co będzie sprawdzane przez strażaków. Takie organizacje będą miały obowiązek uczestnictwa w ćwiczeniach i realizacji postawionych przed nimi zadań. Otrzymają natomiast wsparcie finansowe z budżetu państwa i rekompensaty w razie ewentualnych strat, a ich członkowie – ochronę prawną.

Pracodawcy zatrudniający takich społecznych ratowników mają otrzymywać rekompensaty za wyjazdy pracowników na ćwiczenia. Za udział w akcjach takim pracownikom będzie przysługiwać zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zadania z zakresu ochrony ludności mają być finansowane z budżetu państwa. MSZ szacuje, że w ciągu 10 lat będzie to 967 mln zł.

Projekt zakłada, że w powiatach i województwach powstaną wieloletnie programy ochrony ludności, które będą podstawowymi dokumentami planistycznymi. W powiatach mają zostać wprowadzone obowiązkowe ćwiczenia z zakresu ochrony ludności według harmonogramu określanego przez wojewodę. Natomiast ćwiczenia wojewódzkie mają się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Opracowanie jeszcze w 2013 r. projektu nowej obrony cywilnej kraju zapowiedział na początku swojego urzędowania szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. W maju ub.r. mówił on, że wstępne ustalenia wskazują, że rdzeniem obrony cywilnej powinno być OSP.

Źródło: wpolityce.pl

o autorze

Redakcja