Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało sprostowanie w sprawie likwidacji numerów alarmowych.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w niektórych mediach , informujemy, że MSWiA nie planuje wygaszania numerów alarmowych (997, 998, 999). Numery te będą w dalszym ciągu obsługiwane. Każda osoba, która z nich skorzysta otrzyma niezbędną pomoc od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Informację jako pierwsze padało Radio ZET według którego numery alarmowy 997,998 i 999 zostaną zlikwidowane, a wszystkie zdarzenia będą zgłaszane na numer 112 i realizowane przez centra powiadamiania ratunkowego.

o autorze

Redakcja/Łukasz