Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji osiągnęło porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w służbach mundurowych.

Osiągnięte porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 r. w kwocie 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę – powiedział Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. – W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4 proc. wynagrodzenia – dodał.

Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tys. funkcjonariuszy Policji, 11 tys. funkcjonariuszy Straży Pożarnej i 9 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej – to są automatyczne awanse z grupy drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, z czwartej na piątą i z piątej na szóstą w przeciągu najbliższych czterech lat. Te pierwsze grupy awanse dostaną od 1 stycznia 2022 r. – podkreślił Wąsik.

Rząd zobowiązał się również do zniesienia limitów etatowych w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, przyjęcia do marca 2022 roku ustawy dotyczącej artykułu 15a i przywrócenia funduszu nagród.

Szczegóły nowej ustawy modernizacyjnej mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu. 

o autorze

Redakcja/Łukasz