Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji policzyło ile budżet państwa wyda na świadczenie ratownicze, czyli dodatek do emerytur dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Świadczenie znalazło się w projekcie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, przysługuje strażakowi ratownikowi OSP w wysokości 200 zł z tytułu wysługi 25 lat, w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet, a także po osiągnięciu 65 roku  życia w przypadku mężczyzn oraz 60 roku życia w przypadku kobiet – czynnego członkostwa w OSP. W ocenie skutków regulacji uwzględniono liczbę strażaków ratowników OSP uprawnionych do uzyskania świadczenia oraz oszacowano jego koszty w perspektywie 10 lat.

Resort policzył, że w 2022 roku uprawniony do otrzymania świadczenia będzie ponad 17 tysięcy strażaków, w latach 2023 – 2026 ponad 38 tysięcy, a w latach 2027 – 2031 blisko 64 tysiące.

Będzie to kosztowało budżet państwa ponad 1,4 mld zł, z czego w pierwszym roku 42 mln zł, a w kolejnych latach odpowiednio ponad 91, 103, 173, 197 i 223 mln zł.

Projekt ustawy o Ochotniczych Straży Pożarnych trafi do Sejmu w trzecim lub czwartym kwartale br. 

o autorze

Redakcja/Łukasz