MSWiA: prace nad ustawą o ochronie ludności są bardzo zaawansowane

Prace nad ustawą o ochronie ludności są w zaawansowanym stadium; proces ustalania ostatecznego kształtu projektu toczony jest w ścisłej współpracy m.in. z ekspertami z Ministerstwa Obrony Narodowej – poinformował agencję prasową PAP wiceszef MSWiA, Wiesław Leśniakiewicz. Podkreślił również, że obecnie na etapie końcowym znajduje się przygotowanie rozporządzenia dotyczącego schronów.

Ustawa o ochronie ludności jest jednym z najistotniejszych projektów, nad którym pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt oparty na propozycji zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską w 2023 roku ma na celu stworzenie kompleksowych rozwiązań w przypadku różnorodnych kryzysów. W zespole odpowiedzialnym za przygotowanie ustawy, oprócz przedstawicieli MSWiA, uczestniczą także przedstawiciele MON.

Wiceszef MSWiA, Wiesław Leśniakiewicz, podkreślił dla PAP, że prace nad projektem ustawy są intensywne i trwają niemal codziennie. Obecnie zespół skupia się na finalizacji ostatecznego kształtu projektu, a dyskusje prowadzone są między innymi z organizacjami społecznymi. Leśniakiewicz zapewnił, że prace nad projektem są bardzo zaawansowane i następuje ciągła ewaluacja jego różnych aspektów. Współpraca z ekspertami z MON wspiera proces tworzenia, pozwalając na dopracowanie istniejących rozwiązań oraz opracowanie nowych.

Wiceszef MSWiA poinformował także, że Ministerstwo finalizuje proces przygotowania rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych i użytkowych budowli ochronnych. Zaznaczył, że publikacja takiego rozporządzenia umożliwi Państwowej Straży Pożarnej ponowne sprawdzenie i klasyfikację obiektów pod kątem ich przydatności jako schronów.

“W przypadku schronów będą to dwie kategorie: podstawowa i podwyższona odporność. Natomiast w przypadku budowli ochronnych będziemy mieć przynajmniej trzy kategorie. To umożliwi nam dokładną ocenę i klasyfikację istniejących obiektów” – wyjaśnił Leśniakiewicz.

Proces sprawdzania obiektów będzie przeprowadzany we współpracy z organami nadzoru budowlanego. “Będziemy analizować walory konstrukcyjne oraz dokumentację, aby ustalić, czy obiekty spełniają określone warunki bezpieczeństwa, takie jak odporność na zagrożenia” – dodał.

Gen. Roman Polko, dowódca jednostki GROM, wskazał w poniedziałek w wywiadzie dla Studia PAP, że metro w Warszawie nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa w razie ataku. Na pytanie o to Leśniakiewicz odpowiedział, że ocena ta będzie możliwa dopiero po sprawdzeniu i odniesieniu się do warunków określonych w rozporządzeniu.

“Musimy mieć przepis, aby jednoznacznie ocenić, czy metro spełnia wymagania. Kiedy pojawią się wytyczne, będziemy mogli zweryfikować, czy metro należy do kategorii schronów” – zaznaczył.

W kontekście projektu ustawy o ochronie ludności Leśniakiewicz podkreślił, że kluczowe jest określenie liczby niezbędnych obiektów. “To niełatwe zadanie, wymagające konsultacji z samorządami oraz zagwarantowania odpowiednich środków na ich przywrócenie do właściwego stanu technicznego” – stwierdził.

Ministerstwo prawdopodobnie zwróci się do samorządów lokalnych o oszacowanie kosztów związanych z tym zadaniem.

“Pamiętajmy także, że wiele obiektów znajduje się w różnych rękach – zarządzają nimi spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne podmioty zewnętrzne. Konieczne będzie znalezienie sposobów na inwestycje ze środków publicznych” – dodał Leśniakiewicz.

Na pytanie o możliwość uzależnienia wydawania pozwoleń na budowę nowych obiektów od spełnienia wymagań dotyczących infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo w razie ataku, wiceszef MSWiA odpowiedział, że być może plany zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać obszary wymagające takich obiektów.

“Być może nowe obiekty, zwłaszcza te z planowanymi garażami podziemnymi, powinny spełniać minimalne wymagania dotyczące budowli ochronnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ochrony przeciwpożarowej” – zasugerował. Dodał również, że trwają dyskusje zarówno wewnątrz ministerstwa, jak i zewnętrznie, przy uwzględnieniu opinii ekspertów.

Exit mobile version