W opinii Komendanta Głównego PSP, którą podzielam doszło do bardzo poważnego zaniedbania – powiedział o sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej dzisiaj w Sejmie Szef MSWiA Mariusz Kamiński.

W trakcie swojego wystąpienia minister Mariusz Kamiński przedstawił kalendarium wydarzeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Pierwsze informacje o studentach skarżących się na objawy podobne do COVID-19, czyli brak smaku węchu, podwyższona temperatura miały miejsce 5 kwietnia, w niedzielę – powiedział szef MSWiA.

  • We wtorek 7 kwietnia pojawiły się pierwsze artykuły dotyczące sytuacji w SGSP,
  • 10 kwietnia przeprowadzono pierwsze testy na obecność koronawirusa, u 10 z 16 podchorążych wynik był pozytywny,
  • 11 i 12 kwietnia materiał do badań na obecność koronawirusa pobrano od 386, w tym wszystkich podchorążych, funkcjonariuszy szkolnej JRG, kadry szkoły i pracowników cywilnych, zakażenie potwierdzono u 47 podchorążych,
  • 15 kwietnia po kolejnych testach zakażenie potwierdzono u 4 kolejnych podchorążych, tym samym liczba przypadków zakażenia wzrosła do 51.

Osoby zakażone zostały przetransportowane do izolatorium zewnętrznego na terenie Warszawy, na pozostałych podchorążych nałożono obowiązkową kwarantannę do 26 kwietnia. W uzgodnieniu ze służbami sanitarnymi podchorążowie objęci kwarantanną zostali podzieleni na grupy, 127 podchorążych pozostało w uczelni, natomiast pozostali trafili do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy i do ośrodków szkolenia PSP w Pionkach, Tylnej Górze i Olsztynie.

Między 7 a 9 dniem kwarantanny u podchorążych zostaną przeprowadzone kolejne testy.

Stanowisko do tej pory straciła tylko jedna osoba, to st. bryg. Jarosław Zarzycki, Prorektor – Zastępca Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do spraw operacyjnych.

Powodem złożenia wniosku był brak należytego nadzoru nad pionem operacyjnym, lekceważenie informacji podchorążych o ich złym samopoczuciu oraz bagatelizowanie występujących u studentów objawów koronawirusa – powiedział Mariusz Kamiński. Prorektor miał też wprowadzać w błąd bezpośrednich przełożonych sugerując, że podchorążowie mogą symulować chorobę licząc na możliwość wyjazdu do domu na święta – dodał.

Następnie posłowie zadawali pytania dotyczące sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w większości prosili o odpowiedzi na piśmie.  

Na zakończenie głos ponownie zabrał Mariusz Kamiński.

Jest mi wstyd wobec podchorążych SGSP, że władze uczelni nie zachowały się wobec nich lojalnie, nie okazała im należytego zaufania – powiedział.

Od wczoraj wyjaśnianiem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zajmuje się specjalna komisja powołana przez Komendanta Głównego PSP. Niewykluczone są kolejne odwołania.

Foto. Sejm

o autorze

Redakcja/Łukasz