W niedzielę 15 września w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej ‘Zamczysko Nowe’ odbyła się tradycyjna Msza Polowa i pokazy ratownicze Zgrupowania Kandydackiego ‘K-2019’.

Do Zamczyska przyjechali między innymi: Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka wraz władzami uczelni, bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Leszek Smuniewski – Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy, st. bryg. Andrzej Wieteska – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa i rodziny kandydatów.

Punktualnie o godzinie 11 w specjalnym namiocie odprawiona została Msza Polowa dla kandydatów i ich rodzin, którą sprawowali kapelani straży pożarnej pod przewodnictwem mł. bryg. Władysława Kuliga – kapelana małopolskich strażaków.

Następnie wszyscy zaproszeni goście przeszli pod trenażer gdzie odbyły się pokazy ratownicze w wykonaniu kandydatów i strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej SGSP. W tym roku składały się z czterech, a nie jak zawsze trzech elementów, pierwszy to pokaz ratownictwa wysokościowego, drugi pożar samochodu , trzeci wypadek – samochód osobowy na boku i dwie osoby ranne, czwarty pożar budynku.

Całość zakończyła pyszna grochówka przygotowana przez pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Podczas tegorocznego naboru do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wpłynęło ponad pół tysiąca podań. Po przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania i weryfikacji dokumentów do Zamczyska na Zgrupowanie Kandydackie zakwalifikowało się 95 osób, wśród nich są aż cztery kobiety.

Kandydaci którzy pozytywnie ukończą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 28 września złożą uroczyste ślubowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej, a od nowego roku akademickiego 2019/2020 zostaną studentami studiów stacjonarnych I stopnia i otrzymają tytuł podchorążego SGSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz