Uroczysta Msza Polowa dla kandydatów Zgrupowania Kandydackiego „K-2017” i ich rodzin odbyła się 24 września na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej ‘Zamczysko Nowe’.

Po Mszy kandydaci zaprezentowali zdobyte podczas zgrupowania umiejętności, pokazy składały się w trzech epizodów: pożar samochodu, wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych i pożar budynku.

Podczas tegorocznego naboru na stacjonarne studia I stopnia w służbie kandydackiej zakwalifikowanych zostało łącznie 85 osób. Od 29 lipca do 16 września na terenie PBL Zamczysko Nowe przeszli przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które składało się m.in. z Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia dla abonentów sieci radiowych UKF i kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Całość zakończyły zaliczenia praktyczne.

Dowódcą Zgrupowania był mł. bryg. Tomasz Klimczak, a Dowódcą kompanii kandydackiej – st. kpt. Jakub Binio.

Kandydaci przystąpią do ślubowania już w sobotę, 30 września na placu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

o autorze

Redakcja/Łukasz