24 stycznia 2012 roku odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i KSP NSZZ „Solidarność”, poświęcone ustaleniu harmonogramu dalszych działań w sprawie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2012 i 2013.

Członkowie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podtrzymali na posiedzeniu stanowisko o konieczności objęcia podwyżką uposażeń o 300 złotych od 1 lipca 2012 roku wszystkich funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Dzisiejszego dnia odbędzie się spotkanie z parlamentarzystami w celu przekonania ich do celowości wniesienia stosownej poprawki do ustawy budżetowej na rok 2012, umożliwiającej wygospodarowanie środków finansowych na wzrost płac funkcjonariuszy. Przedstawiciele FZZ SM i KSP NSZZ „Solidarność” będą również obecni podczas głosowania nad ustawą budżetową na posiedzeniu Parlamentu w dniu 27 stycznia bieżącego roku.

Dalsze działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zostaną ustalone po podjęciu decyzji w sprawie uposażeń funkcjonariuszy na forum parlamentu, tzn. po 30 stycznia br.

Tym samym akcja protestacyjna służb mundurowych nie zostaje zawieszona. W dalszym ciągu jednostki pozostają oflagowane, a działacze związkowi i niezrzeszeniu funkcjonariusze podejmują wspólne kroki zmierzające do uwzględnienia wszystkich postulatów protestujących służb mundurowych – informują na swojej stronie związkowcy.

Załączniki do pobrania:

&

Źródło: Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

o autorze

Redakcja