Od przyszłego roku chorzy funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać mniej pieniędzy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Obniżka wynagrodzenia za czas chorobowego do 80 procent uposażenia przysługującego w trakcie niezdolności do służby wymaga zmian ustawowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych już przekazało pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt założeń do nowelizacji ustaw: o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Jeszcze w październiku dokument ten trafi pod obrady Rady Ministrów.

– Zaproponowane przez nas zmiany powinny ograniczyć o połowę liczbę funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich. Obecnie średnio z powodu choroby nieobecnych jest 6 tys. osób. Po ograniczeniu wysokości uposażenia liczba ta powinna spaść do 3 tys. funkcjonariuszy – wylicza Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSW.

Resort proponuje, aby w czasie absencji chorobowej żołnierz i funkcjonariusz otrzymywali 80 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Obecnie te grupy zawodowe mają prawo do pełnej pensji bez względu na długość nieobecności w jednostce lub na komendzie. Zdaniem resortu niektórzy żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, mając zagwarantowaną wypłatę pełnego uposażenia podczas choroby, traktują zwolnienie lekarskie wręcz jako formę dodatkowego urlopu.

– Z tego powodu wspomniane 20 proc. uposażeń chorych mundurowych będzie przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg dla tych, którzy będą faktycznie wykonywać zajęcia służbowe w zastępstwie nieobecnych – wyjaśnia Małgorzata Woźniak.

Takie argumenty nie przekonują związkowców.

– Nie można oskarżać wszystkich policjantów o branie nieuzasadnionych zwolnień. Zamiast obniżenia wysokości uposażenia osobom korzystającym z nich proponujemy wprowadzenie rocznego okresu kontroli osób chorych przez lekarzy orzeczników MSW – uważa Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Związkowcy domagają się też wyjaśnień od szefa resortu, dlaczego zaświadczenia lekarskie funkcjonariuszy będą podlegały kontroli lekarzy orzeczników ZUS tak samo jak te wydawane pracownikom cywilnym, skoro MSW ma własne komisje lekarskie znające specyfikę służby.

Źródło: Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja