Policjanci i strażacy ze Słupcy wspólnie zorganizowali działania mające uświadomić mieszkańcom jak ważne jest prawidłowe parkowanie samochodów w strefie zamieszkania.

Przy użyciu wozu bojowego straży pożarnej oraz radiowozów mundurowi sprawdzali przejezdność dróg osiedlowych, zwracając głównie uwagę na pojazdy blokujące przejazd i drogi ewakuacyjne.

W miastach kłopoty z parkowaniem mamy zarówno w centrum, jak i w rejonie osiedli mieszkaniowych. Na chroniczny brak miejsc parkingowych „chorują” blokowiska. Bardzo często auta są zaparkowane na chodnikach, czy zakrętach, co bardzo utrudnia przejazd i parkowanie innym, a zwłaszcza pogotowiu ratunkowemu, strażakom, czy policji. Mieszkańcy zostawiają samochody, gdzie tylko jest to możliwe, byle bliżej swojej klatki schodowej. Nieważne, że wyznaczone parkingi na obrzeżach osiedli wciąż zachęcają pustymi miejscami. Nieprawidłowe parkowanie stanowi jedno z najczęstszych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dlatego też z inicjatywy dzielnicowego mł.asp. Łukasza Jarząbka oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzono działania prewencyjne na parkingach słupeckich osiedli mieszkaniowych. W akcję włączyli sie strażacy, którzy niejednokrotnie mieli problem z dojazdem na miejsce akcji gaśniczej, czy ratunkowej. W poniedziałek, 20 lutego, specjalne, zmotoryzowane patrole można było spotkać w okolicach bloków przy ulicach Kilińskiego, Smugowej, Berlinga i os. Niepodległości. Mundurowi sprawdzali przejezdność dróg osiedlowych. Przykładów łamania przepisów nie brakowało. Policjanci w większości upominali kierowców źle zaparkowanych samochodów. Tłumaczyli, czym jest strefa zamieszkania, czy strefa ruchu i jak właściwie parkować na ich terenie pojazdy. Mundurowi wręczyli lub zostawili za wycieraczkami aut około 200 ulotek informacyjnych. Akcja spotkała się z dobrym odbiorem mieszkańców, którzy przyznawali, że jest ona potrzebna. Policja nie wyklucza kolejnych tego typu działań w przyszłości.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Kodeksu Drogowego w strefie zamieszkania postój pojazdów jest dozwolony tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Parkując pojazd przed klatkami schodowymi, w miejscu dla niepełnosprawnych,na drogach pożarowych, chodnikach ryzykujesz nie tylko otrzymaniem mandatu karnego! Być może ryzykujesz pozbawieniem czyjegoś zdrowia lub życia blokując dojazd karetce pogotowia, straży pożarnej lub policji!

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania skutkuje nałożeniem mandatu karnego w kwocie 100 zł i otrzymaniem 1 punktu karnego. Jeżeli nie posiadasz stosownych uprawnień i zajmiesz miejsce wyznaczone dla pojazdu osoby niepełnosprawnej zostaniesz ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł i otrzymasz 5 punktów karnych.

Pojazd jest usuwany na koszt właściciela w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Ponadto pojazd może być usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

KPP Słupca

o autorze

Redakcja/Łukasz