Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjął decyzję o przeprowadzeniu manifestacji.

Manifestacja odbędzie się 2 października w Warszawie, wezmą w niej udział przedstawiciele związków zawodowych działających w policji, straży pożarnej, straży granicznej, służbie celnej i służbie więziennej.

Z Państwowej Straży Pożarnej będą to dwa związki: Związek Zawodowy Strażaków ‘Florian’ i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa. Nie wiadomo czy do strażaków dołączą przedstawiciele ‘Solidarności’.

W wydanym komunikacie Komitet poinformował, że decyzja została podjęta z powodu braku porozumienia pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Będzie to druga manifestacja związków zawodowych w Warszawie. W sobotę 22 września na ulice wyjdą związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Foto. ZZS Florian

o autorze

Redakcja/Łukasz