Na początku czerwca w Komendzie Miejskiej PSP w Mysłowicach pojawili się agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy prowadzą śledztwo w sprawie nieprawidłowości na trwającej budowie nowej strażnicy.

Jak informują lokalne media sprawa jest jednym z elementów wielowątkowego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy inwestycjach budowlanych m.in. na terenie województwa śląskiego w latach 2014 – 2015. Śledztwo jest nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Do tej pory zatrzymano osiem osób, z czego trzy są związane z budową strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach. Postawiono im zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz podżegania do tego przestępstwa.

Według śledczych mężczyźni fałszowali dokumentację w zakresie pochodzenia materiałów budowlanych co mogło wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Agenci CBA na polecenie prokuratora zabezpieczyli w mysłowickiej komendzie dokumentację projektową inwestycji.

Foto. KM PSP Mysłowice 

o autorze

Redakcja/Łukasz