Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała propozycje działań jakie mogą zrealizować Ochotnicze Straże Pożarne za otrzymaną dotację w wysokości 5000 złotych.

Poniżej przedstawiamy propozycje Komendy:

Źródło: strefa998

 

Nasza propozycja

o autorze

Redakcja/Łukasz