Podwyżki dla pograniczników, strażaków, więzienników i funkcjonariuszy BOR zostaną wypłacone w 2012 r., jeśli do 30 września w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostanie co najmniej 76 mln zł – poinformowało we wtorek MSW.

„W przypadku niewykorzystania do 30 września 2012 roku środków w wysokości 76 mln 160 tys. zł, z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zostaną one przeznaczone na podwyżki dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, od 1 października 2012 roku” – poinformowała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

We wtorek minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki podczas posiedzenia rządu przedstawił aktualną sytuację ws. wzrostu uposażeń służb mundurowych. Szef MSW poinformował, że istnieje możliwość podwyżek dla funkcjonariuszy SG, BOR, PSP i SW jeszcze w tym roku. „Niezależnie od tego, rząd i Prezes Rady Ministrów podejmują starania, aby uwzględnić podwyżki dla Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej w budżecie na rok 2013” – podkreślono w komunikacie MSW przesłanym PAP po posiedzeniu rządu.

Jak podało MSW przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy łącznie z nagrodami wynosi od 3,9 tys. do 4,2 tys. zł. Od 2010 roku, zarówno kwota bazowa, jak i dodatki do niej dla służb mundurowych i żołnierzy nie wzrosły.

Podczas expose premier zapowiedział podwyżki po 300 zł brutto od 1 lipca 2012 roku dla policjantów i żołnierzy. Wywołało to protesty przedstawicieli pozostałych formacji podległych MSW.

Ostatecznie Sejm wprowadził do budżetu państwa poprawkę, która przewiduje 300 zł warunkowej podwyżki od 1 października 2012 roku dla: strażaków, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; podwyżki nastąpią pod warunkiem, że do tego czasu środki z tej rezerwy nie zostaną wyczerpane. Zanim Sejm uchwalił budżet, minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki zastrzegł, że nie wiadomo, ile pieniędzy z tej rezerwy zostanie pod koniec roku.

Źródło: Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja