Na straży bezpieczeństwa: JRG SA PSP Kraków

Foto. SA PSP Kraków

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie to jedna z ośmiu jednostek PSP działających w stolicy województwa małopolskiego.

Początki jednostki to lata 50 ubiegłego wieku i jest nierozerwalnie związana z historią Nowej Huty, która została zabudowana dla pracowników kombinatu metalurgicznego. Budowa tak dużego obiektu to wiele różnego rodzaju zagrożeń, w tym pożarowych, dlatego dokładnie 19 grudnia 1950 roku utworzono Zakładową Straż Pożarną. W kolejnych latach wraz z powstaniem kolejnych obiektów dla straży pożarnej powołano III Oddział Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej.

W 1960 roku do Krakowa z Nysy przeniesiono Szkołę Podoficerską, która później stała się Szkołą Chorążych Pożarnictwa. Działał w niej podział bojowy będący uzupełnieniem III Oddziału.

Oddział funkcjonował do 1986 roku, wtedy pomimo wielu głosów sprzeciwu ówczesny Komendant Szkoły pułkownik poż. Feliks Dela podpisał z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych w Krakowie, pułkownikiem poż. Mieczysławem Feliksem porozumienie dotyczące przejęcia działalności operacyjno-technicznej w  sektorze operacyjnym zabezpieczanym dotychczas przez III Oddział Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej.  Tak powstał Oddział Szkolny Zawodowej Straży Pożarnej, zwany również Oddział III – Szkolny (Wydział Liniowy), który odpowiadał za bezpieczeństwo w dzielnicy Nowa Huta.

Kolejne zmiany to początek lat 90 i ustawa o PSP. Szkoła Chorążych Pożarnictwa stała się Szkołą Aspirantów PSP. Wydział Liniowy Szkoły działał w latach 1992-2001, później zastąpił go Wydział Działań Ratowniczo – Gaśniczych, który z dniem 1 lipca 2007 roku został przekształcony w Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Szkoły Aspirantów PSP.

Obecnie

Według stanu na luty 2024 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej SA PSP zatrudnionych jest 38 funkcjonariuszy, w tym 36 pełni służbę w systemie zmianowym i dwóch w systemie codziennym. Wsparciem dla strażaków są kadeci, każdego dnia jest ich 14 i wraz z 7 osobami z kadry zapewniają pełną obsadę trzech zastępów.

Obsza chroniony to około 60 kilometrów kwadratowych, zamieszkiwany przez ponad 130 tysięcy osób. Zabudowa jest zróżnicowana i cały czas się zmienia, są duże osiedla, tereny wiejskie, ponad 160 przedszkoli, szkół, liceów itp., obiekty niebezpieczne pod względem pożarowym, w tym zakłady ArcelorMittal Poland i Philip Morris Polska S.A.

Do tego obiekty ważne dla historii miasta, województwa i kraju, to m.in. Klasztor w Mogile, dworki w Baranówce i Krzesławicach, kościoły w Krzesławicach i Górce Kościelnickiej.

Na terenie obszaru chronionego JRG jest 89 obiektów włączonych do monitoringu pożarowego.

Wyposażenie JRG

250[K]21 – GBARt 2,5/24 Renault D16/Szczęśniak

Foto. Krakow112.pl

250[K]23 – GBARt 3/28 Renault D16/Szczęśniak

Foto. SA PSP Kraków

250[K]25 – GCBARt 5/36 Scania P360/ Szczęśniak

Foto. Krakow112.pl

251[K]43 – SLRR Toyota Hilux

Foto. Krakow112.pl

250[K]44 – SRt Renault K480/Szczęśniak

Foto. Krakow112.pl

250[K]51 – SD 37 Iveco 160E30/Magirus

Foto. Krakow112.pl

Dwa agregaty pompowe dużej wydajności AP 8000/8

Foto. SA PSP Kraków

System woda-lód RSKTM – 10 (katamaran ratowniczy) na przyczepce

Foto. SA PSP Kraków
Exit mobile version