Na straży bezpieczeństwa: Zakładowa Służba Ratownicza w Kruszwicy

Zakładowa Służba Ratownicza w Kruszwicy na co dzień dba o bezpieczeństwo na terenie zakładu Bunge Polska. To tam produkowany jest Olej Kujawski.

Obecnie w Kruszwicy znajduje się Zakład Produkcyjny firmy Bunge Polska Sp. z o.o, wcześniej znany był jako Zakłady Tłuszczowe ‘Kruszwica’. Firma Bunge stała się głównym akcjonariuszem ZT na początku XXI wieku, zajmuje się przetwórstwem nasion oleistych i jest producentem tłuszczów roślinnych.

Zakład Produkcyjny znajduje się na liście Zakładów Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej Powiatu Inowrocławskiego.

Nad bezpieczeństwem zakładu czuwa Zakładowa Służba Ratownicza, która jest połączona z jednostką OSP Bunge Kruszwica. Strażacy pełnią służbę w systemach 12/24 i 12/48, na każdej zmianie jest trzech zawodowych strażaków i pięciu ochotników z działów produkcyjnych, którzy są powiadamiani o zdarzeniu za pomocą pagerów.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się cztery samochody.

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy typu GBARt 2/20 Mercedes 817,

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy typu GCBA 6/32 Jelcz 004,

Średni samochód proszkowy GPr 3000 Jelcz 315M,

Samochód specjalny – podnośnik SH-18 Star 200.

Do głównych zadań ZSR należy usuwanie skutków zdarzeń na terenie zakładu i zabezpieczenia różnego rodzaju prac.

foto. Chodzieskie Służby Alarmowo

Exit mobile version